Countdown to Ma'daerah, Terengganu

Wednesday, 6 July 2011

LAPORAN AKTIVITI 1 KELAS 1 POKOK

          Setelah 4 minggu program ini dilancarkan di sekolah, ini adalah dapatan kami dalam projek ini:
Kelas
Keadaan pokok
Hiasan pada pokok
Dendaan di keluarkan
1 JA
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
1 JF
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
1 JM
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
1 DS
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
2 JA
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
2 JF
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
2 JM
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
3 JA
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
3 JF
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
3 JM
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
4 JA
Masih hidup
Tiada hiasan
Tiada
4 JF
Masih hidup
Tiada hiasan
Tiada
4 JM
Masih hidup
Tiada hiasan
Tiada
4 DS
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
4 JN
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
4 JK
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
5 JA
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
5 JF
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
5 JM
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
5 DS
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
5 JN
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada
5 JK
Masih hidup
Ada hiasan
Tiada


Rumusan :
Sepanjang aktiviti di jalankan didapati pelajar mengambil bahagian sepenuhnya dan bertanggungjawab menjaga pokok di kelas masing-masing. Ada kelas yang telah mengambil inisiatif memperindahkan lagi pokok mereka dengan menambah bilangan pokok yang ada dan melakukan dekorasi pada pokok mereka. TAHNIAH WARGA SEPINTAR !!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang

Bandar Tasik Puteri

48020, Rawang

Selangor Darul Ehsan

E-Mail : sepintarbra7001@gmail.com

Tel Pejabat Sekolah : 03-60928192

Tel Pejabat Asrama : 03-60924964

Faks : 03-60917309

Attachment : www.sbpirawang.com